ARK: Kersfees* Christmas

 

 • MapWerfkaart • Home*TuisUp*OpKersboodskapKerstradisiesStille Nag

Blessings for the Christmas Season Seën vir die Kersseisoen

Kersboodskap Vir 2018 * Christmas Greetings for 2018

Updated: October 10, 2018 ** Opgedateer: 10 Oktober 2018

Soek in hierdie webwerf  

Search this site  

 
English
 

Die Geboorte van Jesus Christus

Lukas 2 vers 1 tot 20

En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cirénius goewerneur van Sírië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad.

En Josef het ook opgegaan van Galiléa, uit die stad Násaret, na Judéa, na die stad van Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar; en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.

En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig.ADSA Kersfees: Herders

En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. En dit is vir julle die teken: julle sal 'n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê.

En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae!

En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Betlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krip lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van dié Kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is; maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is.

 

 

Geskiedenis van die lied Stille Nag

Die gebruik van 'n stal-uitbeelding

 

 
Ander dinge wat met Kerstyd hul verskyning maak: Kerspoeding, kersbome, geskenke, kerskaarte, kerse en liggies en Sinterklaas.

Na Piazza


 

 

 

 

Home*Tuis
Up*Op
Kersboodskap
Kerstradisies
Stille Nag

SitemapWerfkaartHome*TuisUp*OpKersboodskapKerstradisiesStille Nag

ARK Webontwerp © 1998 - 2017
ARK Web Design © 1998 - 2017

piazza.arkpark.com

Free Books and other free stuff at Calgary Bargains


swallowsoftware.arkpark.net
Calgary, Alberta

 

Bekering

Kaleidoskoop

Bybelteks
Bible Text